Ekokardiyografi kalp ultrasonu olarak da bilinir. Kalbin ses dalgalarıyla görüntülenmesine ekokardiyografi, kısaca EKO denir. Ekokardiyografide kalbin yapısı ve fonksiyonları değerlendirilir. Kardiyoloji uzmanları tarafından yapılır.

Ekokardiyografi (EKO) Hangi Durumlarda Yapılır?

Ekokardiyografi kalpteki yapısal ve işlevsel bozuklukları saptamak amacıyla yapılır.

Ekokardiyografi ile;

  1. Kalbin kasılma gücünün değerlendirilmesi
  2. Kalp kapaklarının yapısı, yetmezliği ve darlığı değerlendirilmesi
  3. Kalbin doğuştan gelen bozukluklarının saptanması ( VSD, ASD vb)
  4. Kalp zarının değerlendirilmesi
  5. Kalbin içinde pıhtı varlığının değerlendirilmesi
  6. Kalbin gevşeme bozukluğunun değerlendirilmesi
  7. Kalp krizine bağlı kalbin fonksiyonlarındaki kaybın saptanması ve takibi
  8. Hipertansiyonun kalp üzerine etkisinin değerlendirilmesi
  9. Doğuştan gelen kalp kası hastalıklarının değerlendirilmesi
Ekokardiyografi (EKO) Nasıl Yapılır?

Ekokardiyografi öncesi belden yukarısı soyulur, önlük giyilir. EKO cihazının yanındaki masaya sol yana doğru yatılır. Sol göğse jelimsi bir madde sürülür. Bu işlem görüntünün iletkenliğini artırır. Kardiyoloji uzmanı ultrason cihazının probunu sol göğsün farklı noktalarına koyarak görüntülemeye başlar. Tetkikin süresi ortalama 15 dakikadır. İşlem sırasında hiçbir ağrı ya da acı duyulmaz. Hastaya bir zararı yoktur.