Hipertansiyon

Hiperlipidemi

Koroner Arter Hastalığı

Kalp Yetmezliği

Kalp Yetmezliği 3 Odacıklı Kalp Pili Tedavisi (Kardiyak Resenkronizasyon Terapisi )

Ani Kalp Krizi

Ritim Bozuklukları

Kalp Kapak Hastalıkları

Geçici ve Kalıcı Kalp Pili

Kasıktan Koroner Anjiyografi ve Stent İşlemi

El Bileğinden Koroner Anjiyografi ve Stent İşlemi

Ekokardiyoloji

Ritim ve Tansiyon Holter

Efor Testi

Şah Damar Hastalıkları

Diyabetik Ayak 

Periferik ( Bacak - Ayak Atardamar) Hastalıkları